פרסומים באקטואריה פיננסית

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

אוגוסט 2018

 

אוגוסט 2018

 

אוגוסט 2018

 

ספטמבר 2018

 

ספטמבר 2018

 

ספטמבר 2018

 

ספטמבר 2018

 

ספטמבר 2018

 

ספטמבר 2018

 

ספטמבר 2018

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33

   34   ​35   ​36   37   38   39   40   41  ​42  43

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©