רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2015)

 

פרמיית שוק 2015.png
פרמיית שוק 2015.png

פרמיית שוק 2015.png
פרמיית שוק 2015.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2014)

 

פרמיית שוק 2014.png
פרמיית שוק 2014.png

פרמיית שוק 2014.png
פרמיית שוק 2014.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2013)

 

פרמיית שוק 2013.png
פרמיית שוק 2013.png

פרמיית שוק 2013.png
פרמיית שוק 2013.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2012)

 

פרמיית שוק 2012.png
פרמיית שוק 2012.png

פרמיית שוק 2012.png
פרמיית שוק 2012.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2011)

 

פרמיית שוק 2011.png
פרמיית שוק 2011.png

פרמיית שוק 2011.png
פרמיית שוק 2011.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2010)

 

פרמיית שוק 2010.png
פרמיית שוק 2010.png

פרמיית שוק 2010.png
פרמיית שוק 2010.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2009)

 

פרמיית שוק 2009.png
פרמיית שוק 2009.png

פרמיית שוק 2009.png
פרמיית שוק 2009.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2007)

 

פרמיית שוק 2007.png
פרמיית שוק 2007.png

פרמיית שוק 2007.png
פרמיית שוק 2007.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2006)

 

פרמיית שוק 2006.png
פרמיית שוק 2006.png

פרמיית שוק 2006.png
פרמיית שוק 2006.png

1/1

רכיבי פרמיות הסיכון בשוק ההון הישראלי (לשימוש בשנת 2005)

 

פרמיית שוק 2005.png
פרמיית שוק 2005.png

פרמיית שוק 2005.png
פרמיית שוק 2005.png

1/1

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©