רכיבי פרמיות סיכון הענף

פרמיית ענף 1.png
פרמיית ענף 1.png

פרמיית ענף 2.png
פרמיית ענף 2.png

פרמיית ענף 20.png
פרמיית ענף 20.png

פרמיית ענף 1.png
פרמיית ענף 1.png

1/20

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©