שימוש הולם בהסמכת "אקטואר סיכוני השקעות" (IRA) 

 מוסמכי "אקטואר סיכוני השקעות" (IRA) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) רשאים להשתמש בהסמכת ה- IRA אך ורק באופן הבא:

 

 • IRA

 • Certified IRA

 • Investment Risk Actuary - Certified by the Israel Association of Valuators and Financial Actuaries (IAVFA)

 

הצעות לשימוש בהסמכת ה- IRA:

 1. לאחר שמו של בעל ההסמכה בהתכתבות בכתב ו/או בחתימת הדוא"ל שלו.

 2. לאחר שמו של בעל ההסמכה על גבי כרטיסי ביקור, מכתבים ו/או שם מגני הוקרה.

 3. לאחר שמו של בעל ההסמכה בקורות חיים, סילבוסים, ביוגרפיות, הצהרות אישיות ו/או פירסומים (מאמרים וכתבות).

 

  שימוש הולם בהסמכת ה- IRA:

 1. ראשי התיבות של ההסמכה חייבים להיות באותיות גדולות באנגלית (למשל, "IRA" ולא "ira")

 2. כאשר מאייתים את ההסמכה, אזי לכל הפחות האות הראשונה בכל מילה חייבת להיות אות גדולה באנגלית (למשל, "Investment Risk Actuary" ולא "investment risk actuary")

 3. לא ניתן לשנות את ההסמכה בכל דרך שהיא ו/או ליצור ממנה סמלים או עיצובים חדשים ו/או לתרגמה לשפה אחרת (למשל, אין לכתוב "IRa" אלא "IRA" וכן אין לכתוב אס"ה אלא "אקטואר סיכוני השקעות").

 4. הסמכת ה- IRA איננה יכולה לשמש כחלק משמה של חברה ו/או שם דומיין /או כחלק מכתובת דוא"ל (למשל, אין לקרוא לחברה "IRA אקטוארי סיכוני השקעות" וכן אין לתת שם לדוא"ל כגון "IRAProvider@company.com")

 5. הסמכת ה- IRA הינה שם תואר ולא שם עצם, תואר הפועל או פועל. (למשל, אין לכתוב (או לומר) "ה- IRAים הללו יודעים מה הם אומרים" וכן אין לומר "I am iraing right now, so please don't disturb me")

 6. כאשר משתמשים בהסמכת ה- IRA במאמרים, פרסומות או חומרי שיווקי יש לציין כי הסמכת ה- IRA הינה קניין רוחני של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים (IAVFA) בלבד [למשל, "בעל הסמכת אקטואר סיכוני השקעות (IRA) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA)"].  

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©