סרטונים ומצגות מכנס ההשקה של הלשכה 9/9/2015

 

 

 

לצפייה בהרצאות לחץ על הלינקים המצורפים: 

 

הסמכות הלשכה

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

 

הסמכת מעריך שווי מימון תאגידי (CFV)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- CFV לחץ כאן

לצפייה בדרישות להסמכת ה- CFV לחץ כאן

לצפייה בהוראות לשימוש הולם בהסמכת ה- CFV לחץ כאן

 

הסמכת מעריך שווי מימון כמותי (QFV)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- QFV לחץ כאן

לצפייה בדרישות להסמכת ה- QFV לחץ כאן

לצפייה בהוראות לשימוש הולם בהסמכת ה- QFV לחץ כאן

 

הקצאת עלות הרכישה (PPA) - הלכה למעשה

הרצאתו של סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה למנהל, פרופ' יורם עדן,

 Ph.D, MBA, CPA ,CFV

לצפיה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

 

הסמכת מודליסט פיננסי וכלכלי (FEM)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- FEM לחץ כאן

לצפייה בדרישות להסמכת ה- FEM לחץ כאן

לצפייה בהוראות לשימוש הולם בהסמכת ה- FEM לחץ כאן

 

 

הסמכת אקטואר סיכוני שוק (MRA)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- MRA לחץ כאן

לצפייה בדרישות להסמכת ה- MRA לחץ כאן

לצפייה בהוראות לשימוש הולם בהסמכת ה- MRA לחץ כאן

 

הסמכת אקטואר סיכוני אשראי (CRA)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- CRA לחץ כאן

לצפייה בדרישות להסמכת ה- CRA לחץ כאן

לצפייה בהוראות לשימוש הולם בהסמכת ה- CRA לחץ כאן

 

מחירי העברה – שינוי מבנה עסקי בחברות רב לאומיות

הרצאתו של מנהל מחלקת הערכות שווי ברשות המסים בישראל, מר שמואל ווינשטיין,

 MBA ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

 

הסמכת אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- ORA לחץ כאן

לצפייה בדרישות להסמכת ה- ORA לחץ כאן

לצפייה בהוראות לשימוש הולם בהסמכת ה- ORA לחץ כאן

 

הסמכת אקטואר סיכוני השקעות (IRA)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- IRA לחץ כאן

לצפייה בדרישות להסמכת ה- IRA לחץ כאן

לצפייה בהוראות לשימוש הולם בהסמכת ה- IRA לחץ כאן

 

 

הסמכת אקטואר סיכוני חיים (LRA)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- LRA לחץ כאן

 

 

 

עסקאות מיזוגים ורכישות בישראל – קביעת יחסי מיזוג

הרצאתו של מנכ"ל פאהן קנה יועצים ושערי ריבית, רו"ח שלומי ברטוב,

 MBA ,CPA ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

 

 

הסמכת אקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA)

הרצאתו של יו"ר ומנכ"ל הלשכה, מר רועי פולניצר,

 MBA ,FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ,FEM ,QFV ,CFV

לצפייה בסרטון ההרצאה לחץ כאן

לצפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה בתוכנית הסמכת ה- PRA לחץ כאן

 

 

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©