top of page

סמנכ"לית הלשכה

רו"ח ליטל מדי, MBA ,CPA ,CFV

 

דוא"ל: l@barlev.co.il                                        פרטי התקשרות:                                        

                                                                        רחוב בר כוכבא 21

אתר: www.bia.co.il                                          מגדל קונקורד

                                                                        בני ברק, 5126001

 

                                                   

                                                

 

פרופיל:

גב' מדי הינה סמנכ"לית לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, רואת חשבון בכירה ומנהלת תחום הערכות שווי חברות, נכסים פיננסיים, ביקורת חקירתית והתמחות במשפחה וגירושין, במשרד ברלב ושות', רואי חשבון.

 

גב' מדי בעלת ניסיון עשיר וממושך בתחום הערכות השווי וחוות הדעת הכלכליות, איזוני משאבים וביקורת חקירתית לסוגיה: בדיקת חשדות להברחות רכוש, איתור נכסים בארץ ובחו"ל ועוד. במסגרת תפקידיה ביצעה, פיקחה וניהלה מאות הערכות שווי וחוות דעת, בין היתר, בענייני איזון משאבים ורכוש, הערכת זכויות כספיות ופנסיוניות, איתור הברחות בארץ ובחו"ל, כדאיות רכישה של עסקים וחברות וחוות דעת לבתי המשפט השונים ובתי הדין הרבניים.

 

גב' מדי בעלת תואר שני M.B.A (בהצטיינות) במנהל עסקים עם התמחות במימון וניהול פיננסי ותואר ראשון B.A במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל – המסלול האקדמי. בנוסף גב' מדי בעלת רישיון ראיית חשבון בישראל ומוסמכת כמעריכת שווי מימון תאגידי (CFV) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  הפיננסיים בישראל (IAVFA).

lital medi.jpg

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page