top of page

גזברית הלשכה

אחראית תחום איזון משאבים וביקורת חקירתית

רו"ח ליטל נאור, CPA, PRA ,LRA ,ORA ,FEM ,QFV ,CFV

 

דוא"ל: lital@schn.co.il                                        פרטי התקשרות:                                        

                                                                           רחוב מצדה 7 

אתר: www.schn.co.il                                           בניין ב.ס.ר 4, קומה 4

                                                                           בני ברק, 5126112

 

                                                   (972) 3-554-8422  

                                                (972) 54-910-6132

 

פרופיל:

גב' נאור הינה אחראית תחום איזון המשאבים והביקורת החקירתית בלשכה ומשמשת כשותפה במשרד שניידר, נאור ושות' רואי חשבון, המתמחה הן במתן ייעוץ בתחום הביקורת החקירתית והן במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי מקצועיות.

 

הערכות השווי ניתנות לצורכי עסקאות, דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי משפט, בתי דין רבניים ורשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות. משרד שניידר, נאור ושות' רואי חשבון מעסיק צוות של רואי חשבון וכלכלנים הבקיאים בתחומי הייעוץ הכלכלי והערכות השווי.

 

במהלך העשור האחרון, גב' נאור הייתה מעורבת באופן פעיל בביצוע הערכות השווי בעשרות תיקים בתחום, כולל מינוי כמומחה מטעם בתי משפט לענייני משפחה ובתי דין רבניים ברחבי הארץ. בעברה שימשה גב' נאור כמתמחה, רואת חשבון בכירה ומנהלת תחום הערכות שווי משפחה וגירושין במשרד רואי החשבון ברלב ושות', כלכלנית בחברת סמארט פתרונות אנרגיה בע"מ ועוזרת הוראה בקורסים לסמינריונים בביקורת חקירתית במסגרת החוג לחשבונאות במרכז האקדמי רופין ובמסגרת החוג לחשבונאות, במסלול האקדמי של המכללה למנהל.

 

גב' נאור, בעלת תואר B.A במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל – המסלול האקדמי. גב' נאור בוגרת קורס אנליסטים (2013) והשתלמות מקצועית בנושא החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (2014), שניהם מטעם מרכז ההשתלמויות של אוניברסיטת בר אילן, בעלת הסמכה לעריכת ביקורות בקרנות נאמנות ותעודות סל מטעם רשות ניירות ערך (2011), הסמכה לביצוע ביקורות על פי סעיף 28 (ד')(1) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך (2010), הסמכה לביצוע ביקורות על פי סעיף 97 (ג) לחוק השקעות משותפות בנאמנות מטעם רשות ניירות ערך (2010) ומחזיקה במינוי למפקח על חברי בורסה ומנהלי תיקים לפי סעיף 11 יד לחוק איסור הלבנת הון מטעם רשות ניירות ערך (2009) ובמינוי למפקח על נותני שירותי מטבע לפי פרק ד' 2 לחוק איסור הלבנת הון מטעם משרד האוצר, הרשם של נותני שירותי מטבע, אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון (2009). בנוסף, גב' נאור בעלת רישיון רואה חשבון בישראל מטעם מועצת רואי החשבון ומוסמכת כמעריכת שווי מימון תאגידי (CFV), מעריכת שווי מימון כמותי (QFV), מודליסטית פיננסית וכלכלית (FEM), אקטוארית סיכונים תפעוליים (ORA), אקטוארית סיכוני חיים (LRA) וכאקטוארית סיכונים פנסיוניים (PRA) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

lital deputy.png

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page