גילויי דעת (Statement of Financial Valuation Standards)

 פורום הפרקטיקנים הינו "שולחן עגול" של מעריכי שווי, שהוקם על ידי לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) במטרה לייצר שיח מקצועי ובמה לשיתוף ידע ולהחלפת דעות בסוגיות יומיומיות הנמצאות על שולחנו של מעריך השווי בישראל.

 

הנושא החשוב ביותר להסדרה וולנטרית שאותה מבקשת לשכת מעריכי השווי בישראל לקיים - היא הטכניקה של הערכות שווי. לדעת הלשכה יש להתאים את הטכניקה בארץ למה שקורה בחו"ל, בדגש על ארה"ב, שם עובדים בעיקר עם אמות מידה פיננסיות (בנצ'מרק) ועם סכמות של פעולה. בלי זה אין השוואתיות, ולכן על מנת לייצר גם בישראל פרקטיקה סדורה הוקם פורום הפרקטיקנים על מנת לקבוע סטנדרטים המקצועיים למעריכי השווי הפועלים בישראל כגון: שיטות מדידה, שימוש בנתונים כלכליים שונים, בדיקות סבירות וכו'.

 

הפורום מתכנס על בסיס תקופתי, סיכומי הדיונים מופצים לחברי הלשכה ולציבור הרחב ומהווים גילויי דעת מטעם הלשכה המשקפים את עמדתה הרשמית.

 

הפצת גילויי הדעת ואימוצם על ידי מוסמכי הלשכה ומעריכי שווי בכלל מיועדים להביא להכרה מצד הרשויות בתחום הערכת השווי ולקביעת סטנדרטים מקצועיים כפי שקיימים בחו"ל, בדגש על ארה"ב. לפיכך, אנו מקווים שגילויי הדעת יהוו פרקטיקה מיטבית בישראל ויאומצו על ידי כלל העוסקים בתחום. 

 

להלן מספר קישורים - לחצו על הקישור כדי לצפות במסמך המלא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.
 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©