השתלמויות חד יומיות

 

עריכת תחזית פיננסית נאותה לפעילות עסקית לצורך הערכת שווי בשיטת ה- DCF      ב- 1.7.2021

אמידת שיעור היוון ראוי לפעילות עסקית לצורך הערכת שווי בשיטת ה- DCF               ב- 8.7.2021u 

 

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014                               ב- 15.7.2021u 

הערכה אקטוארית של פנסיה מקרן פנסיה חדשה לצורך לאיזון משאבים בין בני זוג       ב- 22.7.2021u 

הערכה אקטוארית של ביטוחי מנהלים לצורך לאיזון משאבים בין בני זוג                       ב- 29.7.2021u 

הערכה אקטוארית של קופות תגמולים לצורך לאיזון משאבים בין בני זוג                      ב- 5.8.2021u

הערכה אקטוארית של קרנות השתלמות לצורך לאיזון משאבים בין בני זוג                    ב- 12.8.2021u 

הערכה אקטוארית של פנסיה מקרן פנסיה ותיקה לצורך לאיזון משאבים בין בני זוג        ב- 19.8.2021u 

הערכה אקטוארית של פנסיה תקציבית לצורך לאיזון משאבים בין בני זוג                      ב- 26.8.2021u 

הערכה אקטוארית של השלמת פיצויים לצורך לאיזון משאבים בין בני זוג                      ב- 2.9.2021u 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©