פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

יוני 2016

 

יוני 2016

 

יוני 2016

 

יולי 2016

 

יולי 2016

 

יולי 2016

 

יולי 2016

 

יולי 2016

 

יולי 2016

 

יולי 2016

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.
 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©