פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

אוגוסט 2016

 

ספטמבר 2016

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.
 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©