פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

ינואר 2017

 

ינואר 2017

 

ינואר 2017

 

ינואר 2017

 

ינואר 2017

 

ינואר 2017

 

פברואר 2017

 

פברואר 2017

 

פברואר 2017

 

פברואר 2017

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.
 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©