פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

דצמבר 2017

 

דצמבר 2017

 

דצמבר 2017

 

דצמבר 2017

 

דצמבר 2017

 

ינואר 2018

 

ינואר 2018

 

ינואר 2018

 

פברואר 2018

 

פברואר 2018

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.
 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©