פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

ספטמבר 2018

 

ספטמבר 2018

 

נובמבר 2018

 

דצמבר 2018

 

דצמבר 2018

 

ינואר 2019

 

ינואר 2019

אפריל 2018

ספטמבר 2019

ספטמבר 2019

אוקטובר 2019

נובמבר 2019

נובמבר 2019

דצמבר 2019

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©