פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

אוגוסט 2014

 

אוגוסט 2014

 

נובמבר 2014

 

נובמבר 2014

 

מרץ 2015

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©