פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

יוני 2014

 

אוגוסט 2014

 

אוגוסט 2014

 

נובמבר 2014

 

נובמבר 2014

 

מרץ 2015

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.
 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©