פרסומים בהערכות שווי

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

מאי 2015

 

יוני 2015

 

אוקטובר 2015

 

אוקטובר 2015

 

נובמבר 2015

 

נובמבר 2015

 

דצמבר 2015

 

דצמבר 2015

 

דצמבר 2015

 

דצמבר 2015

 

דצמבר 2015

 

דצמבר 2015

דצמבר 2015

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15   16   17   18

  19   20   21   22   23   24   25   26   27

 

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©