קורס "התמחות (סטאז') בהערכות שווי של תאגידים"

רצ"ב קישור לדף מידע על קורס "התמחות (סטאז') בהערכות שווי של תאגידים"

 

הקורס כולל 12 מפגשים בני 4.5 שעות (שעת תרגול + 3 שעות הרצאה).

 

הקורס יחל ביום חמישי ה- 7 במרץ 2019 ויתקיים בשעה 17:00 מידי שבוע במכללת אורין שפלטר בתל אביב. 

 

עלות הקורס - 6,900 ש"ח + מע"מ (8,073 כולל מע"מ).

 

הרישום מותנה בתנאים מקדימים.

 

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©