סירטונים ביוטיוב לצפייה

סרטונים בנושאי הלשכה

 

 

 

סרטונים בנושאי הסמכות הלשכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סרטונים העוסקים בתכני תוכניות ההסמכה של הלשכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סרטונים העוסקים בתכני תוכניות ההשתלמות של הלשכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©