top of page

חזון

החזון של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הוא להגדיר מקצועות ספציפיים בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית ולספק הסמכות ייעודיות (designations) ייחודיות בישראל שיהוו תו איכות בקרב המעסיקים הפוטנציאליים, כנהוג בעולם הרחב. 

 

מעריכי שווי ואקטוארים פיננסיים בישראל ישולבו כגורם מוביל בתחומי ההשקעות והפיננסיים בבנקים, חברות ביטוח, משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, בתי השקעות וחברות לייעוץ השקעות וניהול תיקים, חברות ציבוריות ופרטיות, משרדים ממשלתיים, גופים רגולטוריים ורשויות סטטוטוריות.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page