top of page

הסמכת "אקטואר סיכוני חיים" (LRA) 

הדרישות להסמכת LRA - אקטואר סיכוני חיים

הסמכת "אקטואר סיכוני חיים" (LRA- Life Risk Actuary) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בתמחור חוזי ביטוח חיים, בקביעת רזרבות (מאזנים אקטואריים בענף הביטוח), ובחישוב ערכי פוליסה (ערך פדיון וערך מסולק).

אודות הסמכת ה- LRA

הסמכת "אקטואר סיכוני חיים" (LRA- Life Risk Actuary) הינה הסמכה מקצועית ייחודית של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

הסמכת ה- LRA הינה תעודת מקצוע למומחים העוסקים בחישובים אקטואריים בתחום ביטוח החיים.

 

עבודות אקטואריית סיכוני חיים כוללות בין היתר את העבודות הבאות: 

 • עריכת מאזנים אקטואריים של חברות ביטוח.

 • בניית מקדמים של ביטוחי חיים.

 • עריכת מחקרים סטטיסטיים ואקטוארים בחברות ביטוח.

 • תמחור חוזי ביטוח חיים בעת הנפקת הפוליסה.

 • הערכת שווי חוזי ביטוח חיים במהלך חיי הפוליסה.

 • חישובים אקטואריים הקשורים בביטוח חיים, ערכי פדיון, ערכים מסולקים.

 • הערכת שווי קופת גמל, קרן השתלמות ופנסיה מקרן פנסיה חדשה.

 • חוות דעת איזון משאבים בין בני זוג עקב גירושין.

 • הערכת נכסי קריירה.

 • בניית סימולטורים לקביעת תעריפי ביטוחי חיים.

 • בניית סימולטורים לקביעת עתודות של ביטוחי חיים.

 

ועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- LRA עבור ארבע קטגוריות של מועמדים:

 

א) מועמדים שעברו את בחינת ההתמחות הטכנית ST2 בביטוח חיים של המכון האקטוארי הבריטי (Institute and Faculty of Actuaries) או של אגודת האקטוארים בישראל

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח אסמכתא רשמית על מעבר בהצלחה של ההתמחות הטכנית בביטוח חיים (Specialist Technical 2- Life insurance); וגם

                                                                                               

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, סטטיטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- LRA.

ב) מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 6 התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" באקטואריית סיכוני חיים, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום אקטואריית סיכוני חיים, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום אקטואריית סיכוני חיים, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום אקטואריית סיכוני חיים, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני חיים" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח LRA* אישי; וגם

 

6. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- LRA.

 

ג) מועמדים בעלי תואר דוקטור באקטואריה ו/או סטטיסטיקה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 7 התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי בסטטיסטיקה (Ph.D in StatisticsDoctor of Statistics) או תואר שלישי באקטואריה (Ph.D in Actuarial Science) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים בתחום אקטואריית סיכוני חיים, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים; וגם

 

7. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- LRA.

 

ד) כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

4. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני חיים" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח LRA* אישי; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- LRA.

 

*דו"ח LRA

להלן כמה דוגמאות לדו"ח LRA:

 • תמחור פוליסת ביטוח חיים

 • הערכת שווי פוליסת ביטוח מנהלים חדשה.

 • קביעת ערכי פוליסה (ערך פדיון וערך סילוק) לפוליסת ביטוח מנהלים ישנה (כולל ביטוחי גימלא).

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- LRA (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- LRA

 

תוכנית הסמכת ה- LRA

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page