top of page

הסמכת "אקטואר סיכונים פנסיוניים" (PRA) 

הדרישות להסמכת PRA - אקטואר סיכונים פנסיוניים

הסמכת "אקטואר סיכונים פנסיוניים" (PRA- Pensions Risk Actuary) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בעריכת מאזנים אקטואריים של קרנות פנסיה, בחישוב זכויות והתחייבויות העמיתים בקרנות פנסיה וותיקות בגין ותק עבר ובגין ותק עתיד ובחישוב מחוייבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- IAS 19.

אודות הסמכת ה- PRA

הסמכת "אקטואר סיכונים פנסיוניים" (PRA- Pensions Risk Actuary) הינה הסמכה מקצועית ייחודית של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

הסמכת ה- PRA הינה תעודת מקצוע למומחים העוסקים בחישובים אקטואריים בתחום הפנסיה.

 

עבודות אקטואריית סיכונים פנסיוניים כוללות בין היתר את העבודות הבאות: 

 • עריכת מאזנים אקטואריים של קרנות פנסיה חדשות וותיקות.

 • בניית תקנונים ומקדמים של קרנות פנסיה.

 • עריכת מחקרים סטטיסטיים ואקטוארים בקרנות פנסיה.

 • חישובים אקטואריים הקשורים בפנסיות, התחייבויות פנסיוניות, הפסדי שכר ורווחים.

 • היוונים של קצבאות ביטוח לאומי.

 • הערכת שווי פנסיה תקציבית, פנסיית גישור, פנסיה מוקדמת ופנסיה מקרן פנסיה וותיקה.

 • חישוב מחוייבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- 19 IAS.

 • בניית סימולטורים לתכנון תנאי הפנסיה וקביעת עלותה.

 • בניית סימולטורים למאזנים אקטואריים.

 

ועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- PRA עבור ארבע קטגוריות של מועמדים:

 

א) מועמדים שעברו את בחינת ההתמחות הטכנית ST4 בפנסיות והטבות אחרות של המכון האקטוארי הבריטי (Institute and Faculty of Actuaries) או של אגודת האקטוארים בישראל

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח אסמכתא רשמית על מעבר בהצלחה של מבחן ההתמחות הטכנית בפנסיות והטבות אחרות (Specialist Technical 4- Pensions and other benefits); וגם

                                                                                               

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, סטטיטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- PRA.

ב) מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 6 התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" באקטואריית סיכונים פנסיוניים, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "אקטואר סיכונים פנסיוניים" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח PRA* אישי; וגם

 

6. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- PRA.

 

ג) מועמדים בעלי תואר דוקטור באקטואריה ו/או סטטיסטיקה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 7 התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי בסטטיסטיקה (Ph.D in StatisticsDoctor of Statistics) או תואר שלישי באקטואריה (Ph.D in Actuarial Science) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים בתחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים; וגם

 

7. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- PRA.

 

ד) כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

4. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "אקטואר סיכונים פנסיוניים" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח PRA* אישי; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- PRA.

 

*דו"ח PRA

להלן כמה דוגמאות לדו"ח PRA:

 • עריכת מאזן אקטוארי של קרן פנסיה

 • הערכת שווי פנסיה תקציבית, פנסיית גישור, פנסיה מוקדמת ופנסיה מקרן פנסיה וותיקה.

 • חישוב מחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- 19 IAS.

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- PRA (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- PRA

 

תוכנית הסמכת ה- PRA

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page