top of page

העסקת מוסמך של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) משמשת כלי סינון יעיל לאיתור עובדים בעלי ידע וניסיון מקצועי מהמעלה הראשונה בתחומי ההתמחות. 

 

מסלול ההכשרה לקבלת הסמכת הלשכה מבוסס על שילוב נושאים מתחומי המימון והסטטיסטיקה, בסוגיות המתקדמות והעדכניות משוק ההון ובשיטות הערכות שווי ואקטואריה פיננסית המגשר על הפער שבין התאוריה המימונית הכמותית לבין הפרקטיקה ב"עולם האמיתי".

 

  • כאשר אתה מעסיק מוסמך של הלשכה, אתה שוכר שמחוייב לדבוק בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה מקצועית, כפי שקבעה ועדת האתיקה של הלשכה ובהתאם לסטנדרטים הנהוגים בחו"ל. מעסיקים פוטנציאליים מעדיפים את מוסמכי הלשכה על פני מתחרים שאינם מחויבים בכללי אתיקה ויודעים שהם יסייעו להם בשמירה על מוניטין ופעילות הוגנת.

 

  • מוסמכי הלשכה רוכשים ידע המהווה state-of-the-art באמצעות תוכניות ההכשרה המכינות להסמכה. מוסמכי הלשכה משקפים הלכה למעשה שילוב ייחודי של ידע בתורת המימון וסטטיסטיקה, בסוגיות המתקדמות והעדכניות ביותר בשוק ההון ובשיטות הערכות שווי ואקטואריה פיננסית המגשר על הפער שבין התאוריה המימונית הכמותית לבין הפרקטיקה ב"עולם האמיתי".

 

  • הסמכות הלשכה מחייבות ידע תיאורטי המוצג באמצעות עמידה בבחינות, ידע פרקטי הבא לידי ביטוי בעבודת גמר והוכחת ניסיון מקצועי, או לחילופין השלמת תקופת התמחות (לאחר סיום ההכשרה) במהלך של שנתיים לפחות בתחום ההסמכה. מסלול ההכשרה המפרך עד לקבלת הסמכת הלשכה נועד להבטיח לחברות המעסיקות כי לבעל ההסמכה ידע תיאורטי וניסיון מעשי וברשותו כלים שיסייעו לו לצפות, להגיב ולהסתגל למציאות המשתנה במגזר השירותים הפיננסיים, הבנקאות, הביטוח ושוק ההון.

 

  • הלשכה מציעה למוסמכיה הזדמנויות להרחיב ולפתח את המיומנויות והידע, באמצעות תכנית ההשתלמויות המקצועיות (CPE- Continuing Professional Education). כך למעשה, מוסמכי הלשכה נשארים מעודכנים על פי הפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם זמן רב לאחר תום ההכשרה.

 

  • אמנם ישנן הסמכות מקצועיות בולטות אחרות במגזר השירותים הפיננסיים, הבנקאות, הביטוח ושוק ההון אך הסמכות הלשכה הן תו תקן ואיתות ברור למעסיקים כי המחזיק בהן בקיא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית. כך שהעובדים שלך נמצאים בשורה אחת עם הטובים ביותר בעולם.

תעודת AFFILIATE חדשה.png

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page