לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) תשמח לצרף לשורותיה חברים העוסקים בהערכות שווי, אקטואריה, ניהול סיכונים והנדסה פיננסית. 

 

הלשכה הקימה פורום שולחן עגול במטרה לייצר שיח מקצועי ובמה לשיתוף ידע ולהחלפת דעות בסוגיות הנמצאות על סדר היום. הפורום יתכנס על בסיס תקופתי וסיכומי הדיונים יופצו לחברי הלשכה.

 

הלשכה תשמח לצרף לשורותיה חוקרים ואנשי אקדמיה המתמחים בתחומי הערכות השווי, האקטואריה, ניהול הסיכונים והנדסה הפיננסית ומכירים בחשיבותם.

 

יתרונות החברות בלשכה:

 • חומר מקצועי עדכני בנושא ניהול סיכונים - אפשרויות חיפוש וגישה למאמרים

 • במה לפרסום תוכן ומאמרים מקצועיים

 • הנחה על השתתפות בתכניות העשרה והכשרה

 • נטוורקינג, השתתפות בכנסים ואירועים

 • חיפוש עבודה ופרסום משרות בתחומי הערכות השווי, האקטואריה, ניהול הסיכונים והנדסה הפיננסית

 

מיהם החברים שאנו מחפשים:

 • מנהלי סיכונים ראשיים ([CRO- Chief Risk Officer), מנהלי סיכוני שוק, מנהלי סיכוני אשראי, מנהלי סיכוני השקעות ומנהלים האחראים על תחומים אלה; דירקטורים, מנכ"לים, נושאי משרה.

 • מנהלי סיכונים תפעוליים, אקטוארים ממונים בביטוח חיים, אקטוארים ממונים בקרנות פנסיה ואקטוארים ממונים בביטוח כללי,

 • יועצי הערכות שווי, אקטואריה ניהול סיכונים בעלי ניסיון מוכח.

 • בעלי תואר אקדמאי באחד או ביותר מהתחומים הבאים: מנהל עסקים, כלכלה, אקטואריה וכן בעלי השכלה אקדמאית אחרת העוסקים בהערכות שווי, אקטואריה, ניהול סיכונים והנדסה פיננסית בתחום מומחיותם.

 • בעלי הסמכות בינלאומיות בהערכות שווי, אקטואריה, ניהול סיכונים והנדסה פיננסית

 

כל חבר לשכה משתייך לאחת מארבע הקטגוריות הבאות:

 • "חבר לומד" (Student Member)- זה המעמד של כל חברי הלשכה (להלן: החבר) אשר נמצאים במהלך לימודיהם ושעדיין לא קיבלו הסמכה אחת של הלשכה.

 • "חבר נלווה" (Affiliate Member)- במידה וחבר בעל מעמד "חבר לומד" קיבל אחת מהסמכות הלשכה, החבר יהפוך לחבר במעמד "חבר נלווה".

 • "אקטואר מתמחה" (Associate)- במידה וחבר בעל מעמד "חבר נלווה" מחזיק ב- 6 ההסמכות הבאות של הלשכה, החבר יהפוך לחבר במעמד "אקטואר מתמחה": אקטואר סיכוני חיים (LRA); אקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA); אקטואר סיכוני שוק (MRA); אקטואר סיכוני אשראי (CRA); אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA); ואקטואר סיכוני השקעות (IRA). ​

 • "אקטואר מלא" (Fellow)- במידה וחבר בעל מעמד "אקטואר מתמחה" מחזיק ב- 8 ההסמכות הבאות של הלשכה, החבר יהפוך לחבר במעמד "אקטואר מלא": הבאות: אקטואר סיכוני חיים (LRA); אקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA); אקטואר סיכוני שוק (MRA); אקטואר סיכוני אשראי (CRA); אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA); אקטואר סיכוני השקעות (IRA); מעריך שווי מימון כמותי (QFV); מודליסט פיננסי וכלכלי (FEM). ​

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

הערה: דמי החבר אינם בגין 12 חודשים ממועד החידוש אלא עד תום שנת החברות בלשכה, כאשר שנת החברות בלשכה מוגדרת מ- 1.1 בשנה מסוימת ועד ל- 31.12 בשנה שאחרי. למען הסר ספק תשלום דמי החבר הינו תשלום מלא גם אם החידוש נעשה באמצע שנת החברות, כמוגדר לעיל.

 

לא שילם חבר הלשכה דמי חבר המוטלים עליו ב- 1.1, תשלח לו הלשכה הודעה על חובתו לשלם את דמי החבר תוך 30 יום מיום ה- 1.1; לא שילם החבר חובו תוך תקופה זו, תפקע חברותו בלשכה.

 

הלשכה קבעה כי דמי החבר יהיו תנאי לחברות בלשכה. תקופת 30 הימים שנקבעה בין ההתראה ועד לפקיעת החברות נועדה לאפשר לחבר להסדיר את, לרבות על ידי שליחת בקשה לביטול החברות בלשכה ובכך לבטל את החוב ללשכה. חידוש החברות לאחר תקופה קצרה בה לא שולמו דמי חבר, תתאפשר באופן אוטומטי על ידי תשלום דמי החבר, ללא כל אפשרות להתערבות מטעמה של הלשכה. עם זאת, חידוש החברות לאחר תקופה ארוכה מ- 30 יום בה לא שולמו דמי חבר, לא תתאפשר באופן אוטומטי ותצריך פנייה ללשכה בכתב.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©