top of page

יתרונות קריירה

ההסמכות הייעודיות (Designation) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהוות סטנדרט גבוה וראוי בקרב קהילת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ואיתות לשוק כי בעל ההסמכה הינו מוביל בתחומו. קבלת הסמכה של הלשכה מבדלת אותך מקבוצת ההשוואה אליה אתה משתייך ומהווה יתרון תחרותי על פני מתחרים, בפני לקוחות ומעסיקים פוטנציאליים. אין זה משנה אם אתה מועסק במגזר השירותים הפיננסיים, הבנקאות, הביטוח או שוק ההון, הסמכות הלשכה הינן משפרות קריירה (career enhancer) ומצרך מבוקש בשוק העבודה.

 

לבלוט למעסיקים

מעסיקים רבים בארץ מכירים באיכות של תוכניות ההסמכה של הלשכה וביכולתן להכשיר את הבוגרים בצורה הטובה ביותר לתפקידים במגזר השירותים הפיננסיים, הבנקאות, הביטוח או שוק ההון. הסמכות הלשכה מותאמות לדרישות השוק ומתעדכנות על פי הפרקטיקות המובילות מחו"ל בהתאמה למשק בישראל.

 

לפתח את הידע והמומחיות שלך 

שליטה במושגים הבסיסיים של הערכות שווי ואקטואריה פיננסית בסביבת השוק הדינמית של היום תעניק לך נקודת מבט הוליסטית וערך מוסף גבוה בכל תפקיד בתחום הפיננסי. באמצעות תוכניות ההכשרה המכינות להסמכה תרכוש ידע רב המהווה state-of-the-art וכלים פרקטיים הניתנים ליישום מיידי בעבודתך היומית. מאחר ותוכניות ההכשרה מתעדכנות מדי שנה על ידי ועדת ההסמכה של הלשכה, המורכבת מאישים בולטים בתחומי האקדמיה, החשבונאות הכלכלה והערכות השווי בישראל, מובטח לבעל ההסמכה מעמד של מומחה בתחומו והיכרות עם פרקטיקות העבודה המיטביות במשק. לאחר קבלת ההסמכה ורכישת המקצוע ניתן להמשיך ולהתעדכן באמצעות הכשרות וימי עיון.

 

להצטרף לקבוצת עילית

הסמכות הלשכה מספקות לך נגישות לקבוצת עמיתים המורכבת ממומחי הערכות שווי ואקטואריה פיננסית הבולטים בישראל. נגישות זו מהווה פוטנציאל להזדמנויות מקצועיות ועסקיות במגזר הפיננסי. עם קבלת ההסמכה תהפוך לחלק אינטגראלי מקבוצת עילית.

 

להפגין את המנהיגות שלך

שליטה בתכני ההסמכות, עמידה בבחינות והגשת העבודות המסכמות מצריכה השקעת שעות לימוד עצמי, מסמנת את המחויבות שלך למצוינות מקצועית ומייצבת אותך כמוביל במקצועות הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית.

 

לקבל תוקף להישגים שלך

הוכחת ניסיון מקצועי הינה מרכיב חיוני להשגת הסמכות הלשכה. בישראל לא קיימות הסמכות פיננסיות אחרות המחייבות את המועמדים להציג ניסיון מקצועי בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית - כך שקבלת הסמכת הלשכה מהווה סמן לאיכות העולה הרבה מעל לעמידה בבחינות. 

 

לשפר את המוניטין שלך

כל מוסמכי הלשכה מחוייבים לדבוק בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה מקצועית, כפי שקבעה ועדת האתיקה של הלשכה ובהתאם לסטנדרטים הנהוגים בחו"ל. לקוחות ומעסיקים פוטנציאליים מעדיפים את מוסמכי הלשכה על פני מתחרים שאינם מחויבים בכללי אתיקה ויודעים שהם יסייעו להם בשמירה על מוניטין ופעילות הוגנת.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page