top of page

הסמכת "מודליסט פיננסי וכלכלי" (FEM) 

הדרישות להסמכת FEM - מודליסט פיננסי וכלכלי

הסמכת "מודליסט פיננסי וכלכלי" (FEM- Financial and Economic Modelist) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים במידול פיננסי וכלכלי. 

אודות הסמכת ה- FEM

הסמכת "מודליסט פיננסי וכלכלי" (FEM- Financial and Economic Modelist) הינה הסמכה מקצועית ייחודית של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

הסמכת ה- FEM הינה תעודת מקצוע למומחים העוסקים במידול פיננסי וכלכלי במגוון הקשרים:

 • לצרכי דיווח כספי, דהיינו, אמידת שווי הוגן על פי כללי חשבונאות בין לאומית (IFRS), תקינה אמריקאית (US GAAP) ותקינה חשבונאית ישראלית.

 • לצרכי עסקאות, דהיינו, היערכות לקראת מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה ושינויי מבנה אחרים.

 • לצרכי מס, דהיינו, היערכות לדיונים עם רשויות המס

 • כחוות דעת מומחה לצרכים משפטיים

 

עבודות מידול פיננסי וכלכלי כוללות בין היתר את העבודות הבאות: 

 • מידול כלכלי מורכב (BOT ו- PPP) בקרה וליווי פיננסי.

 • ייעוץ ומידול פרמיית שליטה, דיסקאונט בגין אחזקת מיעוט, ערך המטרד ודיסקאונט בגין היעדר סחירות (DLOM).

 • חוות דעת בנושא איזון משאבים בין בני זוג עקב הליך גירושין.

 • הערכת פוטנציאל כושר השתכרות, נכסי קריירה ומוניטין אישי.

 • כימות נזקים מסחריים ואובדן רווחים.

 • נזקים עסקיים ונזקי קניין רוחני.

 • פיצויים בגין נזקי גוף ובגין גרימת מוות ברשלנות.

 

וועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- FEM עבור שלוש קטגוריות של מועמדים:

 

א) עבור מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 6 התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" בתחום המידול הפיננסי והכלכלי, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום המידול הפיננסי והכלכלי בתוכנת Excel, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום המידול הפיננסי והכלכלי, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום המידול הפיננסי והכלכלי, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "מודליסט פיננסי וכלכלי" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח FEM* אישי; וגם

 

6. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- FEM.

 

ב) מועמדים בעלי תואר דוקטור במימון ו/או כלכלה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 7 התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי במימון/כלכלה (Ph.D in Finance/ Economics) או תואר שלישי במנהל עסקים (DBA- Doctor of Business Administration) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים, בתחום המידול הפיננסי והכלכלי, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום המידול הפיננסי והכלכלי; וגם

 

7. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- FEM.

 

ג) כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

4. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "מודליסט פיננסי וכלכלי" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח FEM* אישי; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- FEM.

 

דו"ח FEM

דו"ח FEM עשוי לשמש לצרכי דיווח כספי (על פי תקני חשבונאות ישראליים, IFRS ו- US GAAP) במסגרת עסקאות ריאליות (לצרכי מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה, שינויי מבנה אחרים ועסקאות עם בעלי שליטה), כחוות דעת לרשויות רגולטוריות (הרשות לניירות ערך וה- SEC בארה"ב) וסטטוטוריות (רשות המסים בישראל וה- IRS בארה"ב) או כחוות דעת מומחה לבתי משפט (איזון משאבים כלכליים או סיכסוכים עסקיים).

 

להלן כמה דוגמאות לדו"ח FEM:

 • בניית מודלים כלכליים מורכבים (לרבות BOT ו- PPP);

 • מידול פרמיות שליטה (control premiums), ניכיון בגין היעדר שליטה (DLOC), ניכיון בגין היעדר סחירות (DLOM), ניכיון בגין היעדר נזילות (DLOL) פרמיית סיכון גודל (size premium), פרמיית סיכון ענף (industry risk premium), פרמיית סיכון ספציפי (specific company risk premium) וניכיון בגין איש מפתח (DKML);

 • בניית פתרונות ממוחשבים לתכנון וחיזוי פיננסי (הכנת תחזית זרמי מזומנים, בניית ד"חות כספיים חזויים) ולביצוע הערכת שווי חברות (DCF, מכפילים, NAV) באמצעות שימוש בפונקציות מתקדמות בתוכנת אקסל או באמצעות בניית פונקציות ייחודיות בעזרת VBA;

 • בניית פתרונות ממוחשבים לניהול תיקי השקעות (בניית תיקי השקעות יעילים, בניית ספר היעילות, CAPM) באמצעות שימוש בפונקציות מתקדמות בתוכנת אקסל או באמצעות בניית פונקציות ייחודיות בעזרת VBA;

 • בניית פתרונות ממוחשבים לתמחור אופציות וחוזים עתידיים (מודל Black & Scholes, מודלים בינומיים, מודל Monte Carlo ושיטות נומריות מהסוג המכונה Finite Difference Methods) באמצעות שימוש בפונקציות מתקדמות בתוכנת אקסל או באמצעות בניית פונקציות ייחודיות בעזרת VBA;

 • בניית פתרונות ממוחשבים לניהול תיקי אג"ח (מח"מ מתוקנן, Key Rate Duration, מח"מ אפקטיבי, DV01, קמירות, קמירות אפקטיבית, חיסון תיקי אג"ח) ומודלים לבניית המבנה העתי של שערי הריבית (מודלים שלא מאפשרים רווחי ארביטראז', מודלים של שיווי משקל ומודלים היברידיים) באמצעות שימוש בפונקציות מתקדמות בתוכנת אקסל או באמצעות בניית פונקציות ייחודיות בעזרת VBA.

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- FEM (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- FEM

 

תוכנית הסמכת ה- FEM

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page