top of page

אחראי תחום אקטואריית סיכוני אשראי

רו"ח בן ציון ישראל, (.FRM ,A.IL.A.V.F.A. ,CFV ,CPA (Isr 

 

דוא"ל: israel.benzi2@gmail.com                        פרטי התקשרות:                                        

                                                                           רחוב מבצע דני 46

אתר:                                                                   ראשון לציון, 75244243

 

                                                (972) 54-430-9596

 

פרופיל:

רו"ח ישראל הינו אחראי תחום אקטואריית סיכוני שוק ואקטואריית סיכוני אשראי בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל חברת הייעוץ בן ציון ישראל – ייעוץ פיננסי ועסקי בע"מ, המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי בתחומים של הערכות שווי וניהול סיכונים.

 

תפקידים בהם כיהן כוללים בין היתר:

  • חבר דירקטוריון ויו"ר וועדת הביקורת ודירקטור בבנק "יו-בנק" בע"מ מקבוצת הבנק הבינלאומי.

  • מנהל שותף בקרן ההון סיכון שדות קרן למחקר ופיתוח בע"מ שנסחרה בבורסה בת"א ובלונדון (LSE – הרשימה הראשית) במסגרתה ניהל וביצע השקעות ביותר מ 20 חברות סטארט-אפ והוביל את רישומה למסחר בבורסה בלונדון (LSE) ואת מימוש ההחזקות בחלק מהחברות (Exits).

  • מ"מ מנכ"ל, אחראי לרכישות ומיזוגים וסמנכ"ל הכספים בחברות הציבוריות אינספייר השקעות בע"מ ואוסיף השקעות ופיתוח בע"מ (שעל מייסדיה נמנה) אשר השקיעו בחברות מתחומי המימון, התעשייה, הטכנולוגיה והנדל"ן.

  • מנכ"ל חברת Baker Tilly יועצים בע"מ. 

 

רו"ח ישראל יזם והוביל גיוסי הון בבורסה, גיוסים פרטיים, השקעה בחברות ומימושן, שימש כיו"ר דירקטוריון פעיל וכחבר דירקטוריון במספר חברות היי-טק וחברות סטארט-אפ (מתוכן חברות שנרכשו על-ידי חברות בינלאומיות והונפקו בבורסת ה- NASDAQ בארה"ב).

 

במהלך שלושת העשורים האחרונים, רו"ח ישראל היה מעורב באופן פעיל בביצוע, פיקוח וניהול של הערכות שווי ועבודות יעוץ כלכליות לחברות ציבוריות ופרטיות רבות בארץ ובחו"ל בתחומים שונים.

 

רו"ח ישראל הינו בעל רישיון רואה חשבון בישראל מטעם מועצת רואי החשבון בישראל, מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים (FRM) מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים (GARP) ובעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר ומחזיק בתואר M.A בחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן ותואר B.A בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. בנוסף, רו"ח ישראל הינו אקטואר מתמחה (Associate) בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (.A.IL.A.V.F.A), מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי (CFV) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטואריים הפיננסיים בישראל (IAVFA) 

 

benzi.png

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page