top of page

טיוטות להערות הציבור

לחצו על הקישורים כדי לצפות במסמכים המלאים:

 

ספטמבר 2014

 

ינואר 2014

 

 

 

דצמבר 2013

 

יולי 2013

 

פברואר 2013

 

נובמבר 2012

 

 

יוני 2012

 

מרץ 2012

 

דצמבר 2011

 

מאי 2011

 

פברואר 2011

 

ינואר 2011

 

יולי 2010

 

יוני 2010

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page