top of page

נשיא הלשכה

ראש תחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים

פרופ' רמי יוסף, DAT ,F.IL.A.V.F.A. ,CFV, PDS

 

דוא"ל: Yosef.act@outlook.com                          פרטי התקשרות:                                        

                                                                           ת.ד. 653

אתר: www.ramiyosef.com                                  הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

                                                                           אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

                                                                           באר שבע, 84105

 

                                                   (972) 8-647-7537 

                                                (972) 52-374-2572

 

פרופיל:

פרופ' רמי יוסף הינו נשיא לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) וראש תחום אקטואריית סיכונים פנסיוניים בלשכה, יו"ר האיגוד הישראלי למדעני נתונים מקצועיים (PDSIA), פרופסור מן המניין (Full Professor) לאקטואריה ומימון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכהן כיו"ר מגמות ההתמחות במימון וביטוח במחלקה למנהל עסקים ובעליו של משרד הייעוץ פרופ' רמי יוסף - ייעוץ אקטוארי, פנסיוני וכלכלי, המתמחה במתן חוות דעת אקטואריות מקצועיות בתחומי הנזיקין, איזון משאבים בין בני זוג ומחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים (IAS 19).

 

חוות הדעת ניתנות הן לצורכי דיווח כספי והן כחוות דעת מומחה לבתי משפט ורשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות, בארץ ובחו"ל. בנוסף, פרופ' יוסף הינו שותף בחברת וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ בהערכות אקטואריות אלו.

 

במהלך שני העשורים האחרונים, פרופ' יוסף היה מעורב באופן פעיל בביצוע מאות חוות דעת לחברות וגופים מובילים במשק וביניהם למשרד האוצר, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, קרנות פנסיה, חברות ביטוח ומשרדי עו"ד מובילים. בנוסף, פרופ' יוסף נחשב לאחד המומחים המובילים מטעם בתי המשפט בישראל הנותנים חוות דעת אקטואריות בתחום הנזיקין. בעברו שימש פרופ' יוסף כראש המחלקה למנהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וכמנכ"ל עיריית עפולה.

 

פרופ' יוסף מחזיק בתואר .Ph.D (בהצטיינות יתרה) באקטואריה ומימון, תואר .M.Sc (בהצטיינות יתרה) בסטטיסטיקה עם התמחות באקטואריה ותואר .B.A (בהצטיינות) בסטטיסטיקה, שלושתם מאוניברסיטת חיפה. פרופ' יוסף הינו אקטואר מלא (Fellow) בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (.F.IL.A.V.F.A) ומוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי (CFV) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). פרופ' יוסף מחזיק גם בדיפלומה בטכניקות אקטואריות (DAT) מטעם ה- City, University of London ותעודה במדעי האקטואריה מאוניברסיטת חיפה. בנוסף, פרופ' יוסף נהנה ממעמד גבוה כמומחה עצמאי בלתי תלוי, לכאורה ולמעשה, לצרכי הסתמכות בידי בתי משפט ורשויות רגולטוריות.

 

רמי יוסף אקטואר.png

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page