ועדת ההיגוי

להובלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) נרתמה שורה של מומחים מובילים, עתירי ניסיון, הרואים בהערכות שווי ובאקטואריה פיננסית דרך חיים.  

 

הרכבה של ועדת ההיגוי, לצד ניסיונם הפרקטי והאקדמי של חבריה, מחזק את יכולותיה של הלשכה, מדגיש את חשיבות החזון והדרך בה היא צועדת ומציב אותה בשורה אחת עם ארגונים מקצועיים דומים ברחבי העולם.

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©