top of page

ועדת ההיגוי

להובלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) נרתמה שורה של מומחים מובילים, עתירי ניסיון, הרואים בהערכות שווי ובאקטואריה פיננסית דרך חיים.  

 

הרכבה של ועדת ההיגוי, לצד ניסיונם הפרקטי והאקדמי של חבריה, מחזק את יכולותיה של הלשכה, מדגיש את חשיבות החזון והדרך בה היא צועדת ומציב אותה בשורה אחת עם ארגונים מקצועיים דומים ברחבי העולם.

 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page