קורס "התמחות (סטאז') בהערכות שווי של תאגידים"

ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה בהערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים 

 

מודול FV301: גישת ההכנסות ומחיר ההון (קובץ PDF)

 

מודול FV302: גישת השוק, גישת הנכסים, דיסקאונטים ופרמיות (קובץ PDF)

 

מודול FV303: הערכת שווי יישויות שקופות (קובץ PDF)

 

מודול FV304: הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים (קובץ PDF)

 

מודול FV305: הערכות שווי מימון תאגידי (קובץ PDF)

 

 

 

ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה בהערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים

 

מודול FV401: שוקי עתידיות ואופציות (קובץ PDF)

 

מודול FV402: מוצרים נגזרים ואקטואריה פיננסית (קובץ PDF)

 

מודול FV403: נגזרים מתקדמים (קובץ PDF)

 

מודול FV404: מידול נגזרים ב- VBA (קובץ PDF)

 

מודול FV405: הערכות שווי מימון כמותי (קובץ PDF)

 

 

 

ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה במידול פיננסי וכלכלי בתוכנת אקסל 

 

מודול FV201: מודלים של מימון תאגידי (קובץ PDF)

 

מודול FV202: מודלים של תיקים (קובץ PDF)

 

מודול FV203: מודלים לתמחור אופציות (קובץ PDF)

 

מודול FV204: איגרות חוב ומח"מ (קובץ PDF)

 

מודול FV205: מידול פיננסי וכלכלי (קובץ PDF)

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©