top of page

מר יוסי דקל

אחראי תחום הערכות שווי וחוות דעת לצרכים משפטיים בלשכה

יוסי דקל, CLU ,PRA ,LRA ,CFV

 

דוא"ל: info@yossidekel.co.il                               פרטי התקשרות:                                        

                                                                           שדרות המגינים 35 (קומה 4)

אתר: www.yossidekel.co.il                                  חיפה, 3326509

 

                                                   (972) 4-612-9076 

                                                           (972) 54-497-2205

 

פרופיל:

מר דקל הינו אחראי תחום הערכות שווי וחוות דעת לצרכים משפטיים בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ובעליו של משרד הייעוץ הכלכלי .K.O. Dekel & Co, המתמחה במתן ייעוץ כלכלי, גישור עסקי' חוות דעת מומחה כלכליות ואקטואריות והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות.

 

בנוסף, מר דקל משמש כמנהל בפרויקט הדגל של משרד הכלכלה והתעשייה, יועץ כלכלי ועסקי ללשכת המסחר והתעשייה ומכהן כיו"ר ועדת הביקורת בהנהלת הלשכה, יועץ עסקי למוסד לביטוח לאומי, יו"ר דירקטוריון, חבר במספר דירקטוריונים, מרצה בתחומים כלכליים שונים, חבר מערכת בכתב עת מדעי בתחום חקר ארגונים באוניברסיטת חיפה, יו"ר פורום בוועדת ההיגוי של אוניברסיטת חיפה ופעיל למען הקהילה בארגון רוטרי ובמסגרות נוספות.

 

במהלך שני העשורים האחרונים, מר דקל היה מעורב באופן פעיל בכתיבת חוות דעת מומחה מטעם בתי המשפט, חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין, וחוות דעת מומחה עבור משרדי עורכי דין מובילים. בעברו שימש מר דקל כמנכ"ל של מספר חברות, כסמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, כסמנכ"ל ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית, ניהל ועדות אשראי, שימש כממונה על איסור הלבנת הון, כעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.Forbes (Isr בתחום הניהול ושוק ההון.

 

מר דקל מחזיק בתואר M.B.A (בהצטיינות) במנהל עסקים עם התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין (בהצטיינות) ותואר B.A בסטטיסטיקה, שניהם  מאוניברסיטת חיפה. מר דקל בוגר לימודי ביטוח (בהצטיינות) במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים במכללה לביטוח בישראל, בוגר לימודי תעודה לאנליסטים ומעריכי שווי מטעם המרכז להשתלמויות באוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות), לימודי תעודה בהערכות שווי מאוניברסיטת תל אביב ולימודי תעודה במשפטים מאוניברסיטת חיפה. בנוסף, מר דקל מוסמך כחתם בביטוח חיים ופנסיוני (CLU) מטעם ה- American College והמכללה לביטוח בישראל, מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי (CFV), אקטואר סיכוני חיים (LRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). 

DEKEL ACTUARY.png

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page