top of page

מר יוסי דקל

מנכ"ל הלשכה

אחראי תחום הערכות שווי וחוות דעת לצרכים משפטיים

יוסי דקל, MBA, CLU, F.IL.A.V.F.A, CFV

 

דוא"ל: info@yossidekel.co.il                               פרטי התקשרות:                                        

                                                                           שדרות המגינים 35 (קומה 4)

אתר: www.yossidekel.co.il                                  חיפה, 3326509

 

                                                   (972) 4-612-9076 

                                                         (972) 54-497-2205   

 

פרופיל:

מר דקל משמש כמנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) ואחראי תחום הערכות שווי וחוות דעת לצרכים משפטיים ובעליו של משרד הייעוץ הכלכלי Dekel & Co, המתמחה בביצוע הערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, חוות דעת מומחה כלכליות ואקטואריות, ייעוץ עסקי, תוכניות עסקיות, גישור עסקי ושירותים כלכליים נוספים.

 

בנוסף, מר דקל משמש כחבר הנהלה בלשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון כיו"ר המוסד ליישוב סכסוכים (לשעבר יו"ר וועדת הביקורת), חבר במספר דירקטוריונים, מרצה בתחומים כלכליים שונים, פעיל למען קידום המצוינות, ההשכלה והמחקר במוסדות ההשכלה הגבוהה ופעיל למען הקהילה בארגון רוטרי ובמסגרות נוספות.

 

במהלך שני העשורים האחרונים, מר דקל היה מעורב באופן פעיל בהערכות שווי חברות במסגרת תהליכי מיזוג ורכישה ובעסקאות נוספות, בכתיבת חוות דעת מומחה לבתי המשפט במינוי של בית המשפט, מטעם בעלי הדין, וחוות דעת מומחה עבור משרדי עורכי דין מובילים. 

 

בעברו שימש מר דקל כמנכ"ל של מספר חברות, כסמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל מקבוצת הפועלים, כסמנכ"ל ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית מקבוצת הפניקס, ניהל ועדות אשראי, שימש כממונה על איסור הלבנת הון, כעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.Forbes (Isr בתחום הניהול ושוק ההון.

מר דקל מחזיק בתואר M.B.A (בהצטיינות) במנהל עסקים עם התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין (בהצטיינות) ותואר B.A בסטטיסטיקה, שניהם  מאוניברסיטת חיפה. מר דקל בוגר לימודי ביטוח (בהצטיינות) במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים במכללה לביטוח בישראל, בוגר לימודי תעודה לאנליסטים ומעריכי שווי מטעם המרכז להשתלמויות באוניברסיטת בר-אילן (בהצטיינות), לימודי תעודה במדעי האקטואריה מלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, לימודי תעודה בהערכות שווי מאוניברסיטת תל אביב, לימודי תעודה במשפטים מאוניברסיטת חיפה. בנוסף, מר דקל מוסמך כחתם בביטוח חיים ופנסיוני (CLU) מטעם ה- American College והמכללה לביטוח בישראל, מגשר מוסמך, מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי (CFV) ואקטואר מלא (Fellow) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). 

דקל.png

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page