top of page

ראש תחום אקטואריית סיכוני חיים

ד"ר שנהב מלול, PhD, MBA ,CPA ,LRA

 

דוא"ל: shenhavo@gmail.com                          פרטי התקשרות:                                        

                                                                        רחוב רשב"א 1

קו"ח: shenav_malul_bio                                  באר שבע 8479976

                                                                        נייד: 054-343-0772

                                                                       

                                              

 

פרופיל:

ד"ר מלול הינה ראש תחום אקטואריית סיכוני חיים בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, רואת חשבון וד"ר לאקטואריה וחשבונאות, סגל אקדמי ואקטוארית עצמאית בעלת ניסיון רב בפרקטיקה בביקורת ועריכת דוחות כספיים, ייצוג הולם ברשויות המס וביקורת פנים. כיום, מכהנת כראש תחום אקטואריית סיכוני חיים בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל. וכותבת חוות דעת אקטואריות בתחום דיני העבודה, בתחום איזון משאבים ובנוסף, עורכת דוחות אקטואריים להערכת התחייבויות חברה לעובדיה בהתאם לתקן IAS19.

ד"ר מלול מרצה בקורסים "סטטיסטיקה לאקטוארים" (CS1) ו- "מודלים של סיכון ושרידות" (CS2) בתוכנית ללימודי M.B.A במנהל עסקים עם התמחות באקטואריה וניהול סיכונים בקריה האקדמית אונו ובתוכנית באקטואריה וניהול סיכונים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בקורסים "אקטואריית סיכוני חיים" ו- "אקטואריית סיכונים פנסיוניים". בנוסף, מרצה בקורסים: חשבונאות למנהלים, חשבונאות ניהולית, מיסים ושכר וסטטיסטיקה לניהול.

ד"ר מלול זכתה בפרס מטעם דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב כהוקרה על הצטיינות יתרה במסגרת לימודי התואר השלישי. ובפרס ע"ש פרופ' איילה מלאך-פיינס ז"ל מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב כהוקרה על הישגים ומצוינות בפעילות המחקרית ברוח מורשתה של פרופ' איילה מלאך-פיינס ז"ל ובפרס הצטיינות מטעם מכון פהר למדיניות ציבורית ולניהול בגין עבודה בנושא חלוקה אפקטיבית של הטבות המס. בנוסף, שנהב זכתה במלגות קיום יוקרתיות במהלך הדוקטורט מטעם קרן רוטשילד (אריאן דה רוטשילד) לתלמידות דוקטורט מצטיינות ומלגה נוספת מטעם בית ספר קרייטמן (מלגת נגב צין) לדוקטורנטים מצטיינים.

ד"ר מלול בעלת תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה) .Ph.D (בהצטיינות יתרה) באקטואריה (עבודת הדוקטורט שלה נקראת: "בחינה אמפירית של המעבר להערכה אקטוארית של ההתחייבות בגין סיום יחסי עובד -מעביד בחברות") מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תואר שני .M.B.A עם עבודת גמר (בהצטיינות יתרה) במנהל עסקים עם התמחות במימון וביטוח מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ותואר ראשון .B.A (בהצטיינות) במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהקריה האקדמית אונו. בנוסף, ד"ר מלול בעלת רישיון ראיית חשבון בישראל ומוסמכת כאקטוארית סיכוני חיים (.L.R.A) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). כיום ד"ר מלול במהלך פוסט דוקטורט עם פרופ' רמי אליצור מאוניברסיטת טורנטו (קנדה) ופוסט נוסף עם ד"ר גיא הוכמן מאוניברסיטת רייכמן.

שנהב מלול - תמונה.jpg

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page