MRA - Market Risk Actuary.png
MRA - Market Risk Actuary.png

press to zoom
CRA - Credit Risk Actuary.png
CRA - Credit Risk Actuary.png

press to zoom
IRA - Investment Risk Actuary.png
IRA - Investment Risk Actuary.png

press to zoom
MRA - Market Risk Actuary.png
MRA - Market Risk Actuary.png

press to zoom
1/3
IRA- רועי.png
IRA- רועי.png

press to zoom
CRA- רועי.png
CRA- רועי.png

press to zoom
IRA- רועי.png
IRA- רועי.png

press to zoom
1/2
CFV - Corporate Finance Valuator.png
CFV - Corporate Finance Valuator.png

press to zoom
QFV - Quantitative Finance Valuator.png
QFV - Quantitative Finance Valuator.png

press to zoom
FEM - Financial and Economic Modelist.png
FEM - Financial and Economic Modelist.png

press to zoom
CFV - Corporate Finance Valuator.png
CFV - Corporate Finance Valuator.png

press to zoom
1/3
FEM- רועי.png
FEM- רועי.png

press to zoom
QFV- רועי.png
QFV- רועי.png

press to zoom
CFV - יוסי.png
CFV - יוסי.png

press to zoom
FEM- רועי.png
FEM- רועי.png

press to zoom
1/8
רמי יוסף
רמי יוסף

press to zoom
רועי פולניצר
רועי פולניצר

press to zoom
רחלי קוממי
רחלי קוממי

press to zoom
רמי יוסף
רמי יוסף

press to zoom
1/11

      PRA          LRA         ORA

ORA - גלית עמית כהן.png
ORA - גלית עמית כהן.png

press to zoom
ORA- רועי.png
ORA- רועי.png

press to zoom
ORA - רפאל בן-שושן.png
ORA - רפאל בן-שושן.png

press to zoom
ORA - גלית עמית כהן.png
ORA - גלית עמית כהן.png

press to zoom
1/5
ORA - Operational Risk Actuary.png
ORA - Operational Risk Actuary.png

press to zoom
LRA- Life Risk Actuary.png
LRA- Life Risk Actuary.png

press to zoom
PRA- Pensions Risk Actuary.png
PRA- Pensions Risk Actuary.png

press to zoom
ORA - Operational Risk Actuary.png
ORA - Operational Risk Actuary.png

press to zoom
1/3

"הערכת שווי היא אומנות הנלמדת על ידי עשייה. רועי ונועם אתם מוזמנים להשתמש בקורסים שלי במסגרת תוכניות ההסמכה להערכות שווי של הלשכה. אני מאחל לכם את הטוב ביותר. בביקורי הבא בישראל, אשמח להרצות בפני חברי ומוסמכי הלשכה

אסוואת' דאמודאראן, Ph.D ,MBA פרופ' בבית הספר לעסקים שטרן באוניברסיטת ניו-יורק

"הקמת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל הינה בהחלט יוזמה ראויה. אז, אל תהססו להשתמש בספריי בתוכניות ההסמכה של הלשכה בתחום האקטואריה הפיננסית. כמובן שאשמח לבקר בלשכה"

פיליפ ג'וריוןPh.D ,MBA פרופ' בבית הספר לעסקים פאול מרג' באוניברסיטת קליפוניה באירוויין

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©