top of page

      PRA          LRA         ORA

"הערכת שווי היא אומנות הנלמדת על ידי עשייה. רועי ונועם אתם מוזמנים להשתמש בקורסים שלי במסגרת תוכניות ההסמכה להערכות שווי של הלשכה. אני מאחל לכם את הטוב ביותר. בביקורי הבא בישראל, אשמח להרצות בפני חברי ומוסמכי הלשכה

אסוואת' דאמודאראן, Ph.D ,MBA פרופ' בבית הספר לעסקים שטרן באוניברסיטת ניו-יורק

"הקמת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל הינה בהחלט יוזמה ראויה. אז, אל תהססו להשתמש בספריי בתוכניות ההסמכה של הלשכה בתחום האקטואריה הפיננסית. כמובן שאשמח לבקר בלשכה"

פיליפ ג'וריוןPh.D ,MBA פרופ' בבית הספר לעסקים פאול מרג' באוניברסיטת קליפוניה באירוויין

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page